Общее собрание акционеров

22.06.2021 Общее собрание акционеров
Протокол Общего собрания акционеров
SFG Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
 Volikiri SFG üldkoosolekul osalemiseks
2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

30.06.2020 Общее собрание акционеров
Протокол Общего собрания акционеров
SFG Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
SFG põhikirja redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekul
SFG 2019.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne
Volikiri

19.06.2019 Внеочередное Общее собрание акционеров
Протокол внеочередного общего собрания
Kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG põhikirja redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekul
Volikiri

03.05.2019 Общее собрание акционеров
Протокол Общего собрания акционеров
Kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG 2018.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne
SFG pohikirja redaktsioon kinnitamiseks uldkoosolekul
Volikiri üldkoosolekul osalemiseks

28.06.2018 Общее собрание акционеров
Протокол Общего собрания акционеров
Kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG majandusaasta aruanne 2017
SFG põhikirja redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekul
Volikiri

12.01.2018 Внеочередное общее собрание акционеров
Решения внеочередного общего собрания акционеров (ENG)
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
SFG nõukogu otsus
Volikiri

29.06.2017 Общее собрание акционеров
Протокол Общего собрания акционеров (EST)
Kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud (EST)
SFG nõukogu protokoll (ENG)
SFG nõukogu aruanne 2016 (EST)
SFG majandusaasta aruanne 2016 (EST)
Volikiri (EST)